ฝ่ายขาย : 02-6310148     Mail: watana@kidigital.co.th 

Print Monitoring

บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย

ซอฟต์แวร์มาตรฐานสามารถทำงานได้กับเครื่องพิมพ์ เครื่อง Multifunction/เครื่องถ่าย ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
เพื่อบริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่ายได้อย่างง่ายาย

Feature
 • Network Print Tracking ตรวจสอบการพิมพ์งานระยะไกลภายในเครือข่ายผ่าน Printer IP
 • Network Copy Tracking ตรวจสอบการทำสำเนางานระยะไกลภายในเครือข่ายผ่าน Printer IP
 • Server Print Tracking ตรวจสอบการพิมพ์งานบนเครื่องแม่ข่ายบน Print Server
 • Server Copy Tracking ตรวจสอบการทำสำเนางานบนเครื่องแม่ข่ายบน Print Server
 • Printer Status Notification รายงานแจ้งเตือนปัญหาของเครื่องพิมพ์
 • Printer Toner Notification รายงานแจ้งปริมาณคงเหลือหมึกและจำนวน Page ของเครื่องพิมพ์
 • Pages Counter Monitor รายงานปริมาณจำนวนหน้ามิเตอร์การใช้งานของเครื่องพิมพ์
 • Print and Copy Reporting รายงานการพิมพ์และทำสำเนาของเครื่องพิมพ์
 
 

Printer Status Notification

Multi Print Monitoring

Toner level check support with Multifunction Printers and All-In-One Printers

Print Cost Control

กำหนดโควต้า คิดคำนวณและตัดค่าใช้จ่าย

ซอฟต์แวร์มาตรฐานสามารถทำงานได้กับเครื่องพิมพ์ เครื่อง Multifunction/เครื่องถ่าย ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เพื่องานบริการด้านการพิมพ์โดยเฉพาะ สามารถกำหนดโควต้า คิดคำนวณและตัดค่าใช้จ่ายได้

 

 • กำหนดโควต้าการพิมพ์ต่อภาคเรียนการศึกษา (ระบบพิมพ์ผล)
 • มีระบบ Login รหัสนักศึกษาก่อนพิมพ์ สามารถเติมเงินหรือเพิ่มโควต้าการพิมพ์ได้
 • มีระบบควบคุมการเติมเงินของเจ้าหน้าที่
 • สั่งพิมพ์งาน รับงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ (Print Anywhere)
 • เก็บสถิติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รองรับการแตะบัตรนักศึกษาหรือ Key access
 • รองรับการเชื่อมต่อ LDAP หรือ Active Directory
 

Diagram

Print Release Station

Support Active Directory

บริษัท เค ไอ ดิจิตอล จำกัด.

10/15 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500.

โทรศัพท์ : 02-6310148  โทรสาร : 02-233-9805

Web: kidigital.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

 (081) 490-3473 คุณสมชาย

 (081) 802-9491 คุณวัฒนา

 (086) 375-2632 คุณกีรติ