ฝ่ายขาย : 02-6310148     Mail: watana@kidigital.co.th 

Scan to Smart OMR

ชุดโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์มาตรฐานสามารถทำงานได้กับเครื่องพิมพ์ เครื่อง Multifunction/เครื่องถ่าย ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีคุณสมบัติของ Scan to Network
เชื่อมต่อกับ โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติได้

Features

Scan to Smart OMR

 • รองรับเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติสแกนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
 • กำหนดจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบเองได้
 • เลือกวิธีตรวจคำตอบเช่น 1 ข้อตอบมากกว่า 1 เลือกมาเพียง 1 คำตอบที่ชัดเจน หรือ 1 ข้อตอบมากกว่า 1 ให้เลือกทั้งหมด
 • ปรับตำแหน่งภาพอัตโนมัติกรณีกระดาษคำตอบเอียง
 • สร้างแบบฟอร์มกระดาษคำตอบได้
 • สร้างรหัส Barcode ได้
 • รองรับความเร็วในการนำเข้าไฟล์คำตอบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้องแม่นยำ
 • รองรับกระดาษคำตอบที่สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ซึ่งมีน้ำหนัก กระดาษ A4 80 แกรม
 • รองรับกระดาษคำตอบที่สแกน ในรูปแบบ TIF ไฟล์ ที่ความละเอียด 300 Dpi, 200 Dpi, 150 Dpi หรือต่ำกว่าได้
 • สามารถตั้งเป็นจุดบริการตรวจข้อสอบส่วนกลางได้
 • สามารถติดตั้งใช้งานยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้

 
 
 
 

Main Program

Auto checking

บริษัท เค ไอ ดิจิตอล จำกัด.

10/15 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500.

โทรศัพท์ : 02-6310148  โทรสาร : 02-233-9805

Web: kidigital.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

 (081) 490-3473 คุณสมชาย

 (081) 802-9491 คุณวัฒนา

 (086) 375-2632 คุณกีรติ